Επικοινωνήστε μαζί μας για τον σχεδιασμό και την εκτίμηση ενός ολοκληρωμένου δικτύου PoE.

Η Power over Ethernet (PoE) είναι μια τεχνολογία για δίκτυα Ethernet LANs, που επιτρέπει την μεταφορά του απαραίτητου  για την λειτουργία της κάθε συσκευής ηλεκτρικού ρεύματος, από καλώδια δεδομένων του δικτύου αντί για ηλεκτρολογικά καλώδια ρεύματος. Χάρη στην τεχνολογία αυτή, ελαχιστοποιούμε τον αριθμό των καλωδίων που πρέπει να εγκατασταθούν για την υλοποίηση ενός δικτύου. Το αποτέλεσμα είναι μικρότερο κόστος, μικρότερο downtime, ευκολότερη συντήρηση και μεγαλύτερη ευελιξία σε σχέση με την κλασική καλωδίωση.

Για την λειτουργία της PoE, γίνεται χρήση κατάλληλων τροφοδοτικών, όπου οδηγούν το ρεύμα μέσα στα καλώδια δεδομένων, με τέτοιο τρόπο που το ρεύμα διαχωρίζεται από το σήμα δεδομένων έτσι ώστε να μην υπάρχουν αλληλεπιδράσεις. Το ρεύμα φθάνει στην συσκευή, (κάμερες, switches, τηλέφωνα, access points κλπ) η οποία εφ όσον είναι συμβατή με την τεχνολογία PoE, θα λειτουργήσει κανονικά χωρίς άλλη πηγή τροφοδοσίας.