Στην Ευσταθίου και Συνεργάτες

Έχουμε στην κατοχή μας όργανα πιστοποίησης υψηλής τεχνολογίας και αξιοπιστίας.

Έχουμε ως διαδικασία την ετήσια διακρίβωση τους.

Εκπαιδεύουμε τους τεχνικούς μας στην ορθή χρήση τους.

Κάνουμε διάγνωση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων και όχι απλά ανάγνωση.

Προτείνουμε  λύσεις βελτίωσης του δικτύου σας μέσω αυτών.

Ο έλεγχος και η πιστοποίηση των δικτύων γίνεται από την εταιρεία μας με την χρήση οργάνων της κορυφαίας εταιρείας FLUKE.