Την Ευσταθίου & Συνεργάτες, πλαισιώνουν στελέχη με εκπαίδευση και μεγάλη εμπειρία στην μελέτη και κατασκευή τηλεπικοινωνιακών υποδομών.

Αναλαμβάνουμε εγκαταστάσεις δομημένης καλωδίωσης, εγκατάσταση, τερματισμό και πιστοποίηση οπτικών ινών, κατασκευή data centers.

Προτείνουμε λύσεις power over Ethernet, IP, διαχείρισης καλωδιακών συστημάτων κλπ.

Καθώς διαθέτουμε πανελλαδικό δίκτυο πιστοποιημένων υπεργολάβων, έχουμε την δυνατότητα ανάληψης έργων με μεγάλη διασπορά και υλοποίησης σε σφιχτά χρονοδιαγράμματα.

Η μεγάλη μας εμπειρία σε B2B συνεργασίες, εγγυάται την άριστη συνεργασία με σκοπό την υλοποίηση έργων μεγάλου βαθμού δυσκολίας και πολυπλοκότητας.

Η εταιρία μας είναι Nexans Solution Partner και Fluke certified για την χρήση οργάνων μέτρησης δικτύων.