Στα συν προστίθενται και τα πλεονεκτήματα ηχομόνωσης, απορρόφησης, βελτιωμένης ακουστικής, θερμομόνωσης και πυροπροστασίας, που δύνανται να προσφέρουν τα διάφορα υλικά και συστήματα ψευδοροφών.

Η ύπαρξη ψευδοροφής στο εσωτερικό του χώρου μπορεί να λύσει σημαντικά αισθητικά και πρακτικά προβλήματα, παρέχοντας ταυτόχρονα σημαντικά οφέλη στην εικόνα και στη λειτουργικότητα του χώρου. Για την κατασκευή μιας ψευδοροφής, η Ευσταθίου και συνεργάτες προτείνει μεγάλη ποικιλία συστημάτων που ανάλογα με τα υλικά εφαρμογής που θα επιλέξετε, τη μορφή της και τη θέση της, μπορεί να δώσει νέα διάσταση στο χώρο, προσφέροντας πολλαπλές δυνατότητες.

Η εταιρεία μας προτείνει στους πελάτες της ανεπιφύλακτα την εγκατάσταση ψευδοροφής αφού τα αποτελέσματά της είναι μόνο θετικά.

Σε ένα ψηλοτάβανο χώρο μια κατασκευή ψευδοροφής μπορεί να δημιουργήσει ένα εσωτερικό πατάρι, να μειώσει τον ωφέλιμο όγκο του χώρου και να μας δώσει οικονομία στη ψύξη, στη θέρμανση και στην κατανάλωση ρεύματος του χώρου, καθώς και ευελιξία και επεκτασιμότητα μιας και ο κενός χώρος που θα δημιουργηθεί μεταξύ της πλάκας και της οροφής θα μας δώσει πρόσβαση στις μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Επίσης θα μας προσφέρει αρκετούς σχεδιασμούς αρχιτεκτονικής καλαισθησίας.