Σήμερα τα υπερυψωμένα δάπεδα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του μοντέρνου εργασιακού χώρου και οπουδήποτε αλλού χρειάζεται ευελιξία και εύκολη πρόσβαση.

Με τη χρήση υπερυψωμένου δαπέδου επιτυγχάνεται η δημιουργία ενός κενού χώρου ανάμεσα στην πλάκα και το τελικό δάπεδο, όπου καλύπτονται μεγάλης συγκέντρωσης καλωδιώσεις ρεύματος και δεδομένων. Σήμερα μάλιστα, μηχανολογικός εξοπλισμός κλιματισμού και ύδρευσης είναι δυνατόν να τοποθετηθεί κάτω από το υπερυψωμένο δάπεδο. Με αυτόν τον τρόπο είναι εύκολες οι μεταβολές του χώρου ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις χρήσης ή συντήρησης. Αυτό γίνεται με την αφαίρεση ή πρόσθεση αντιστοίχως των κινητών πλακών διαστάσεων 60cm Χ 60cm.


Τα υπερυψωμένα δάπεδα πλέον έχουν εκτεταμένη χρήση σε γραφεία, νοσοκομεία, εργαστήρια, στούντιο ηχογράφησης, καζίνο, μουσεία, μηχανογραφικά κέντρα και χώρους παραγωγής με τις παροχές να οδεύουν μέσα στον χώρο του υπερυψωμένου δαπέδου.

Εμείς στην Ευσταθίου και συνεργάτες για την επιλογή του υπερυψωμένου δαπέδου δεν σας προτείνουμε απλά ένα δάπεδο, αλλά πρώτα γίνεται μελέτη για τις μηχανικές αντοχές που θα πρέπει να έχει το δάπεδο βάσει των αναγκών του πελάτη, το τελικό του ύψος που θα πρέπει να εξυπηρετεί τους προαναφερόμενους σκοπούς, καθώς και την ποιότητα του υφιστάμενου πατώματος.