Η ξηρά δόμηση είναι ένα ευρέως διαδεδομένο σύστημα δόμησης καθώς τα συστήματα δόμησης με βάση το γύψο προσφέρουν την απόλυτη αρχιτεκτονική ελευθερία καθώς και μια νέα διάσταση στον εσωτερικό σχεδιασμό χώρων.

Αποτελεί μια σύγχρονη τεχνολογία στο πεδίο των κατασκευών, η οποία σταδιακά αντικαθιστά τη δόμηση με βαριά διαχωριστικά και οροφές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Τα προϊόντα και τα συστήματα ξηράς δόμησης βρίσκουν εφαρμογές σε κατασκευές με αυξημένες απαιτήσεις ως προς το σχεδιασμό, τις φυσικές ιδιότητες των κτηρίων και την αισθητική καθώς και σε εφαρμογές όπως μη φέροντα διαχωριστικά, επενδύσεις, οροφές, δάπεδα, προσόψεις κλπ.

Η Ευσταθίου και συνεργάτες έχει την εμπειρία και την τεχνική κατάρτιση να κατασκευάσει μη φέρουσες εσωτερικές τοιχοποιίες σε μεταλλικό σκελετό  (κατά DIN 4103-1) με αμφίπλευρη επικάλυψη με μία έως τρεις στρώσεις γυψοσανίδας σε όλες τις περιπτώσεις εσωτερικής διαμερισματοποίησης με ταυτόχρονη ικανοποίηση απαιτήσεων πυροπροστασίας, ηχομόνωσης, εγκιβωτισμού Η/Μ εγκαταστάσεων, υψηλών μηχανικών αντοχών, αλλά και όταν απαιτείται η κατασκευή τοιχοποιίας ως μεσοτοιχία διαμερισμάτων και λοιπών χώρων κύριας ή βοηθητικής χρήσης.

Ακολουθώντας πιστά τους κανονισμούς στατικών και μηχανικών αντοχών της κατασκευής και με γνώμονα την αρχιτεκτονική και αισθητική καλαισθησία των χώρων, η ξηρά δόμηση δημιουργεί την αίσθηση της πολυτέλειας και της πρακτικότητας.