Οι εγκαταστάσεις κλιματισμού περιλαμβάνουν τα συγκροτήματα παραγωγής ενέργειας για θέρμανση και ψύξη, κεντρικές και τερματικές κλιματιστικές μονάδες, ανεμιστήρες, συμβατικές εγκαταστάσεις θέρμανσης, δίκτυα σωληνώσεων και δίκτυα αεραγωγών.

Στην Ευσταθίου και συνεργάτες για να σχεδιαστεί μια εγκατάσταση κλιματισμού λαμβάνουμε υπόψιν τα παρακάτω:

Tον τρόπο παραγωγής ενέργειας για θέρμανση και ψύξη με λέβητες (πετρελαίου, LPG, NG, βιομάζα), ψύκτες νερού, ψύκτες απορρόφησης, γεωθερμικές αντλίες, αντλίες θερμότητας αέρα-νερού, αντλίες θερμότητας μεταβαλλόμενου όγκου ψυκτικού μέσου, ηλιακούς συλλέκτες, ενεργειακά τζάκια ή από συνδυασμό τους, ανάλογα με τη χρήση και την ενεργειακή απόδοση του έργου.

Tη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας στα δίκτυα διανομής με επιλογή ΚΚΜ με εναλλάκτες αέρα και στοιχεία χαμηλών θερμοκρασιών, ανεμιστήρες και κυκλοφορητές με inverter, επιλογή κατάλληλης θερμομόνωσης σωλήνων και αεραγωγών και αυτόματο έλεγχο όλου του συστήματος για τη βέλτιστη απόδοση.

Tις διατομές των σωλήνων και των αεραγωγών, αλλά και τις παροχές των κυκλοφορητών και των ανεμιστήρων, που προκύπτουν από αναλυτικούς υπολογισμούς σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα με στόχο την ομοιόμορφη κατανομή αέρα και τη χαμηλή στάθμη θορύβου στους αεραγωγούς καθώς και την ισορροπία στα δίκτυα σωληνώσεων.

Η συνεργασία μας με όλους τους μεγάλους κατασκευαστές κλιματισμού όπως LG ELECTRONICS, STULZ, AIRDALE, MITSUBISHI, DAIKIN κλπ., μας δίνει τη δυνατότητα της καλύτερης επιλογής για τον εκάστοτε πελάτη και τις ανάγκες του.