Ως εξαερισμό και αερισμό ορίζουμε την διαδικασία αντικατάστασης του αέρα ενός κλειστού χώρου. Κατά την διαδικασία αυτή απάγεται συνεχώς ή κατά περιόδους ένα ποσοστό του αέρα του χώρου και αντικαθίσταται από νωπό αέρα που λαμβάνεται από το εξωτερικό περιβάλλον.

Ο εξαερισμός και ο αερισμός κάθε κλειστού χώρου είναι αναγκαίος γιατί μόνο μέσω αυτού μπορεί να απομακρυνθεί μέσα από αυτόν ο ακάθαρτος αέρας και να αντικατασταθεί με φρέσκο (νωπό) αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την ανανέωση του οξυγόνου και την αραίωση και απομάκρυνση οσμών από καπνό, διοξείδιο του άνθρακα που παράγουν οι άνθρωποι με την αναπνοή τους, καθώς και διαφόρων αερίων ρύπων που παράγονται από διάφορες βιομηχανικές και επαγγελματικές δραστηριότητες.


Ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρου εκπονούμε μελέτες και κατασκευάζουμε εγκαταστάσεις εξαερισμού διαφόρων τύπων όπως:

Απλός κεντρικός εξαερισμός, αερισμός με ανεμιστήρες εξαερισμού και αερισμού fan section, αεραγωγούς (κανάλια) και στόμια (περσίδες εξαερισμού).

Κεντρικός εξαερισμός με εναλλαγή θερμότητας μεταξύ απορριπτόμενου αέρα και εισαγόμενου αέρα μέσω εναλλάκτη θερμότητας (V.A.M) αέρα-αέρα για ελαχιστοποίηση των ψυκτικών και θερμικών φορτίων, μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας και αποφυγή δυσάρεστων ρευμάτων αέρα.

Κεντρικός εξαερισμός με φιλτράρισμα του προσαγόμενου και απαγόμενου αέρα.

Συστήματα κεντρικού εξαερισμού σε συνδυασμό με κλιματισμό και θέρμανση (πλήρης επεξεργασία του αέρα), προκλιματισμός , ύγρανση, αφύγρανση, φιλτράρισμα.

Εγκαταστάσεις απαγωγής καπναερίων θερμής κουζίνας μαγειρικών συσκευών (φούσκες κουζίνας για εστιατόριο, ταβέρνα, ψητοπωλείο, βιομηχανία τροφίμων, εργαστήριο, catering και καμινάδες μεγάλου ύψους)

Βιομηχανικός εξαερισμός – αερισμός και συστήματα διαχείρισης αερίων ρύπων από βιομηχανίες και συνεργεία.


Μία εγκατάσταση εξαερισμού - αερισμού πρέπει να διασφαλίζει:


Την καθαρότητα του αέρα.

Τη σωστή κίνηση του αέρα στο χώρο χωρίς ενοχλητικά ρεύματα.

Ανεκτές από τον άνθρωπο συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας του χώρου.

Την κατά το δυνατόν μικρότερη εκπομπή θορύβου.

Τη συγκράτηση των ρύπων που περιέχει ο απαγόμενος αέρας όταν αυτός περιλαμβάνει βιομηχανικούς ή επαγγελματικούς ρύπους.

Τον καθαρισμό και το φιλτράρισμα από σκόνες, οσμές και επιβλαβή σωματίδια του προσαγόμενου στο χώρο φρέσκου (νωπού) αέρα.

Η Ευσταθίου και συνεργάτες διαθέτει αποδεδειγμένα τη γνώση και την εμπειρία στον τομέα των εγκαταστάσεων εξαερισμού - αερισμού έχοντας να επιδείξει ένα πολύ σημαντικό αριθμό έργων που διακρίνονται από την ποιότητα τους και την εύρυθμη λειτουργία τους. Τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα είναι:

Η μεγάλη εμπειρία στον τομέα της μελέτης και της κατασκευής εγκαταστάσεων εξαερισμού - αερισμού από τις πιο απλές μέχρι και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές εφαρμογές.

Η ταχύτητα και η αξιοπιστία στη διεκπεραίωση οιασδήποτε εγκατάστασης από την πιο απλή μέχρι και την πιο σύνθετη και εξειδικευμένη εφαρμογή.

Τα ποιοτικά προϊόντα που προσφέρουμε και τα οποία έχουν επιλεγεί με βάση την πολυετή γνώση και εμπειρία μας ώστε να ανταποκρίνονται πραγματικά σε αυτό που ζητούν οι πελάτες μας “ΠΟΙΟΤΗΤΑ-ΕΓΓΥΗΣΗ-ΚΑΛΗ ΤΙΜΗ-AFTER SALES’’.