Στην Ευσταθίου και Συνεργάτες αναλαμβάνουμε την υλοποίηση μηχανολογικών εγκαταστάσεων και συγκεκριμένα εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευσης, κλιματισμού, αερισμού και πυρόσβεσης.

Τα έργα μας διακρίνουν η ποιοτική εκτέλεση, η συμμόρφωση με τις διεθνής και τοπικές προδιαγραφές, η παράδοση με το «κλειδί στο χέρι»

Για την υλοποίηση των έργων μας χρησιμοποιούμε προσεκτικά επιλεγμένα υλικά γνωστών κατασκευαστών ενώ τα συνεργεία μας έχουν εμπειρία μεγάλου αριθμού εγκαταστάσεων.

Έχουμε την δυνατότητα εκτέλεσης έργων Πανελλαδικά, ενώ αναλαμβάνουμε εγκαταστάσεις σε κάθε είδους κτίρια όπως κατοικίες, εμπορικά, βιομηχανικά κλπ.

Η προσπάθεια μας είναι να πετύχουμε απόλυτη ικανοποίηση των πελατών μας με υψηλή ποιότητα εργασιών και την εφαρμογή ελέγχων σε κάθε στάδιο υλοποίησης των έργων.