Η πυρασφάλεια περιλαμβάνει την Παθητική Πυροπροστασία, την Πυρανίχνευση και Αναγγελία Κινδύνου και την Πυρόσβεση.

Η Ευσταθίου και συνεργάτες προκειμένου να γίνει ο σχεδιασμός της Πυρασφάλειας ενός έργου λαμβάνει υπόψιν τους κανόνες τις Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αλλά και τις ανάγκες του χώρου και προχωρά στα εξής:

Μελετά τις οδεύσεις και τις εξόδους διαφυγής με βάση το θεωρητικό πληθυσμό, το φωτισμό ασφαλείας και τη σήμανση

Καθορίζει τα πυροδιαμερίσματα και τους δείκτες πυραντίστασης των δομικών στοιχείων του έργου και των διαχωριστικών των πυροδιαμερισμάτων.

Υλοποιεί τις εγκαταστάσεις πυρανίχνευσης και αναγγελίας κινδύνου σύμφωνα με τους Κανονισμούς (Εθνικούς και NFPA) αλλά και λαμβάνοντας υπόψη τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υλικών των επώνυμων κατασκευαστών (σημειακοί ανιχνευτές, ανιχνευτές καπνού, ανιχνευτές φωτιάς, ανιχνευτές δέσμης, συστήματα με δειγματοληψία αέρα κλπ.), ώστε να γίνεται η μέγιστη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων τους και να περιορίζεται το κόστος κατασκευής.

Κατασκευάζει την εγκατάσταση αυτόματης κατάσβεσης φωτιάς ανάλογα με τη χρήση του έργου (υγρού τύπου, στεγνού τύπου, preaction, ολικού κατακλυσμού κλπ.).

Διαμορφώνει την εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου και τα συστήματα τοπικής κατάσβεσης ανάλογα με τη χρήση του χώρου (CO2, FM200, Inergen, ξηρά σκόνη, Wet chemical, αερόλυμα 3ης γενιάς κλπ) σύμφωνα με τους Κανονισμούς (Εθνικούς και NFPA) .

Κατασκευάζει το πυροσβεστικό συγκρότημα σύμφωνα με τους Εθνικούς κανονισμούς, ή το ΕΝ12845, ή τον NFPA.


Η Ευσταθίου και συνεργάτες έχει την ικανότητα σχεδίασης ολοκληρωμένων συστημάτων υψηλών προδιαγραφών και απαιτήσεων τα οποία είναι κεφαλαιώδους σημασίας και αυτό αποτελεί σημαντικότατο παράγοντα διαφοροποίησής της από τον ανταγωνισμό.
 
Η Ευσταθίου και συνεργάτες αναγνωρίζει πλήρως πως οι απαιτήσεις ασφαλείας του πελάτη θα πρέπει να ικανοποιούνται απόλυτα. Από την άλλη πλευρά της πεποίθησή της είναι πως ο πελάτης θα πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή τι αγοράζει με τα χρήματα που διαθέτει καθώς και σε τι διαφέρει αυτό από τις όποιες ανταγωνιστικές προτάσεις.

Αυτός είναι άλλωστε και ο μοναδικός τρόπος που ο πελάτης μπορεί να κάνει τη σωστή επιλογή μέσα από τις πολλές και διαφορετικές εναλλακτικές προτάσεις που του είναι διαθέσιμες. Έτσι, τόσο το σύνολο των αναγκών του πελάτη όσο και το κόστος τους πρέπει και είναι βασικές παράμετροι της σχεδίασης ενός συστήματος.

Με σκοπό λοιπόν ο προμηθευτής ενός συστήματος ασφαλείας να καλύψει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες ασφαλείας του πελάτη του θα πρέπει να γνωρίζει εξαιρετικά καλά και σε πολύ μεγάλο βάθος πέρα από τις απαιτήσεις του πελάτη του και τις δυνατότητες της τεχνολογίας. Οι διαθέσιμες τεχνολογίες συστημάτων ασφαλείας είναι όμως πολλές και διαφορετικές, ενώ η κάθε μία από αυτές καλύπτει διαφορετικές ανάγκες (συναγερμός, κλειστό  κύκλωμα τηλεόρασης CCTV, έλεγχος εισόδου access control κλπ).

Έτσι οι ανάγκες που καλύπτονται από ένα σύστημα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) είναι πολύ διαφορετικές από αυτές που καλύπτονται από ένα σύστημα ελέγχου πρόσβασης (access control). Οι ανάγκες του πελάτη όμως πολύ συχνά δείχνουν προς την κατεύθυνση της σχεδίασης ενός συστήματος το οποίο μπορεί να απαρτίζεται από πολύ περισσότερες της μιας τεχνολογίες και το οποίο παρά την εξαιρετική του πολυπλοκότητα να λειτουργεί απρόσκοπτα.

Έτσι ο σχεδιαστής του συστήματος αυτού θα πρέπει να γνωρίζει όχι μόνον το πώς να σχεδιάζει συστήματα ασφαλείας αλλά και το πώς θα τα διασυνδέσει μεταξύ τους σε μια ενιαία και πλήρως λειτουργική μονάδα.

Το πιο σημαντικό όμως απ’όλα είναι πώς ο σχεδιαστής του συστήματος θα πρέπει να εξηγήσει και να ενημερώσει πλήρως τον πελάτη σχετικά με τα πλεονεκτήματα ή/και τα μειονεκτήματα της όποιας επιλογής σχεδίασης καθώς και να του τεκμηριώσει το σχετικό κόστος.

Είναι προφανές λοιπόν γιατί η σωστή σχεδίαση αποτελεί κεντρική στρατηγική επιλογή της Ευσταθίου και συνεργάτες. Να γιατί λοιπόν οι πελάτες της μπορούν να είναι ευθύς εξαρχής σίγουροι πως το σύστημά τους θα λειτουργεί άψογα, όσο περίπλοκο και αν είναι, παρέχοντάς τους εντελώς απροβλημάτιστα το επίπεδο της ασφαλείας που επιθυμούν.