Η αδιάλειπτη παροχή ενέργειας UPS, αρχικά των λέξεων Uninterruptible Power Supply, είναι μια συσκευή που παρέχει ηλεκτρική ενέργεια σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Πολλές φορές ασφαλίζει τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες από υπερτάσεις ή χαμηλές τάσεις, ενώ σε μερικές περιπτώσεις "φιλτράρει" το ρεύμα έτσι, ώστε να έχει την σωστή συχνότητα (50 Hz - 60 Hz).

Το UPS έχει ως σκοπό την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι την έναρξη μιας βοηθητικής γεννήτριας, μέχρι να έρθει το ρεύμα ή μέχρι να γίνει ασφαλής τερματισμός των συσκευών που είναι συνδεδεμένες σε αυτό.

Τα UPS συνήθως χρησιμοποιούνται για την προστασία ηλεκτρονικών υπολογιστών, server, τηλεφωνικών κέντρων ή υποσταθμών, στους οποίους ο απότομος τερματισμός θα μπορούσε να προκαλέσει ζημίες, απώλεια δεδομένων ή και καταστροφή υποσυστημάτων. Τα UPS διαφέρουν σε μέγεθος, από κάποια μικρά που μπορούν να υποστηρίξουν έναν οικιακό υπολογιστή (200VA) έως πολύ μεγάλου μεγέθους με δυνατότητα να τροφοδοτήσουν ολόκληρους server.

Η Ευσταθίου και συνεργάτες αναλαμβάνουν από το σχεδιασμό, την εγκατάσταση και την έναρξη λειτουργίας συστήματος UPS, έως την προληπτική συντήρηση και την αποκατάσταση ενδεχόμενων βλαβών.

Στην επίτευξη του αρτιότερου αποτελέσματος, η εταιρεία μας με την εμπειρία και την εξειδίκευσή της καλύπτει οποιαδήποτε ανάγκη προκύψει σε όλα τα στάδια δράσης, όπως:

τη μελέτη της ζήτησης προμήθειας ενός UPS
την εγκατάσταση και επίδειξη λειτουργίας του προσφερόμενου εξοπλισμού
την εκπαίδευση των χρηστών
την εγγύηση της καλής λειτουργίας

Στο αρχικό στάδιο μιας ζήτησης, ο ρόλος μας είναι υποστηρικτικός. Η Ευσταθίου και συνεργάτες θα είναι αυτοί που σε επικοινωνία με τον πελάτη καταγράφουν τις σχετικές πληροφορίες και ανιχνεύουν τις ανάγκες που προκύπτουν. Στην συνέχεια μετά από την σχετική μελέτη του αιτήματος θα σας προτείνουμε την καλύτερη και συνάμα οικονομικότερη λύση για να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας.