Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις

Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση σε ένα σύγχρονο εμπορικό,  βιομηχανικό κτίριο ή κατοικία, είναι ιδιαίτερα περίπλοκη με πολλές ιδιαιτερότητες.

Μια απλή καταγραφή των διαφορετικών καλωδιώσεων που πρόσφατα εγκαταστήσαμε στο Νέο Δημαρχείου Κορυδαλλού με σκοπό να εξυπηρετηθούν ισάριθμα συστήματα είναι:

Ισχυρά ρεύματα για φωτισμό, ρευματοληψία και παροχή για όλα τα συστήματα

Σύστημα γειώσεων

Αλεξικέραυνο

Υποσταθμός μέσης τάσης

Σύστημα συναγερμού

Σύστημα πυρανίχνευσης

Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης

Μεγαφωνικό σύστημα

Δομημένη καλωδίωση για δεδομένα και τηλέφωνα

Σύστημα ελέγχου και διαχείρισης των συστημάτων του κτιρίου (BMS)

Σύστημα ρολογιών

Συνεδριακό κέντρο

Τεχνογνωσία - Εμπειρία

Συχνά η περιπλοκότητα και η ιδιαιτερότητα της κατασκευής των καλωδιώσεων όλων των παραπάνω συστημάτων υποβαθμίζεται και το κριτήριο για την επιλογή του εγκαταστάτη είναι μόνο το οικονομικό τίμημα. Παράλληλα, ατυχώς, συνεργεία με μικρή εμπειρία, χωρίς υποδομή και τεχνογνωσία «εύκολα» αναλαμβάνουν τις εγκαταστάσεις που αδυνατούν στο τέλος να ολοκληρώσουν, τουλάχιστον σε όλη τους την έκταση ή με τον σωστό τρόπο.

Το κάθε σύστημα διέπεται από διαφορετικούς κανόνες και πρότυπα, υλοποιείται με διαφορετικά καλώδια, με ιδιαίτερο τρόπο εγκατάστασης και με ξεχωριστό τρόπο πιστοποίησης.

Εμείς στην Ευσταθίου και συνεργάτες:

Έχουμε μεγάλη εμπειρία

Χρησιμοποιούμε πάντα πιστοποιημένα υλικά

Έχουμε συνεργάτες ειδικευμένους για το κάθε σύστημα

Γνωρίζουμε πως πρέπει να ελεγχθεί, πιστοποιηθεί και παραδοθεί μια πολύπλοκη ηλεκτρική εγκατάσταση

Έχουμε διαδικασίες από το πρότυπο ISO 9001:2008

Έχουμε ισχυρούς συνεργάτες, όπως: