100% αξιοπιστία στην ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου.Παρότι το θεσμικό και νομικό πλαίσιο παρέχει πολλά εργαλεία και μεθοδολογίες για την εκτίμηση της ενεργειακής συμπεριφοράς ενός κτιρίου, η χρήση θεωρητικών μοντέλων παράγει θεωρητικό αποτέλεσμα, το οποίο συνήθως είναι σε απόκλιση από την πραγματικότητα.

Η εταιρεία μας αξιοποιώντας τις λύσεις ελέγχου και διαχείρισης ενέργειας, εγκαθιστά μετρητές κατανάλωσης κάθε μορφής ενέργειας (ηλεκτρικό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο, νερό, μαζούτ κλπ) με αποτέλεσμα να υπάρχει 100% αξιοπιστία στην ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου.

Με βάση αυτά τα στοιχεία που συλλέγονται εντοπίζονται εύκολα οι αναποτελεσματικές συσκευές, τα προβλήματα των εγκαταστάσεων, τα μη αποδοτικά συστήματα , επιτρέποντας έτσι την ασφαλή επέμβαση στις προβληματικές περιοχές και στην επίτευξη αποτελέσματος