Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την εγκατάσταση μετρητών ενέργειας με δυνατότητα μέτρησης στιγμιαίων ή μέσων τιμών, σε μια μεγάλη ποικιλία μεγεθών όπως: τάση, ένταση, συχνότητα, φαινομένη, άεργη και ενεργή ισχύ και ενέργεια, συνφ, συντελεστή ισχύος, THD κλπ.

Οι μετρητές επικοινωνούν ενσύρματα ή ασύρματα, μέσω ποικιλίας πρωτοκόλλων (RS-485, MODBUS /RTU κλπ).

Ανάλογα με την εγκατάσταση, προσφέρεται και εξειδικευμένο λογισμικό το οποίο μπορεί να παρακολουθεί όλο το 24ωρο τους μετρητές, να συλλέγει τα δεδομένα και τις μετρήσεις τους και να τα επεξεργάζεται, παρέχοντας στους χρήστες πολύτιμες αναφορές, συναγερμούς, ειδοποιήσεις, στατιστικά κλπ