Εξοικονόμηση Ενέργειας

Η ανάγκη για την εξοικονόμηση ενέργειας είναι πλέον επιτακτική για κάθε είδους κτίριο. Μερικοί από τους σημαντικότερους λόγους είναι:

Συμμόρφωση με ευρωπαϊκές οδηγίες βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης

Μείωση λειτουργικού κόστους κτιρίου

Αυξανόμενες τιμές ενέργειαςΑνάγκη περιστολής εξόδων

Κάτοχοι ή διαχειριστές κτιρίων (κατοικίες, γραφεία, εμπορικά ή βιομηχανικά ακίνητα, αποθήκες κλπ) αναζητούν λύσεις μείωσης κόστους και κατ επέκταση μείωση των δαπανών της ενέργειας. (Η ενέργεια αντιπροσωπεύει περίπου το 40% των συνολικών δαπανών ενός κτιρίου)

Η εταιρία μας προσφέρει μια σειρά ολοκληρωμένων λύσεων εξοικονόμησης ενέργειας, επιτυγχάνοντας ποσοστά εξοικονόμησης από 5 έως και 50%.

Οι λύσεις μας βασίζονται στην εγκατάσταση ελεγκτικών - καταγραφικών μηχανισμών κατανάλωσης, επεξεργασία των αποτελεσμάτων και στην εφαρμογή μέτρων που οδηγούν σταδιακά στην σημαντική εξοικονόμηση της ενέργειας. 

Προσφέρουμε

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΚΤΙΡΙΩΝ

Παρότι το θεσμικό και νομικό πλαίσιο παρέχει πολλά εργαλεία και μεθοδολογίες για την εκτίμηση της ενεργειακής συμπεριφοράς ενός κτιρίου, η χρήση θεωρητικών μοντέλων παράγει θεωρητικό αποτέλεσμα, το οποίο συνήθως είναι σε απόκλιση από την πραγματικότητα.

Η εταιρεία μας αξιοποιώντας τις λύσεις ελέγχου και διαχείρισης ενέργειας, εγκαθιστά μετρητές κατανάλωσης κάθε μορφής ενέργειας (ηλεκτρικό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο, νερό, μαζούτ κλπ) με αποτέλεσμα να υπάρχει 100% αξιοπιστία στην ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου.

Με βάση αυτά τα στοιχεία που συλλέγονται εντοπίζονται εύκολα οι αναποτελεσματικές συσκευές, τα προβλήματα των εγκαταστάσεων, τα μη αποδοτικά συστήματα , επιτρέποντας έτσι την ασφαλή επέμβαση στις προβληματικές περιοχές και στην επίτευξη αποτελέσματος

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την εγκατάσταση μετρητών ενέργειας με δυνατότητα μέτρησης στιγμιαίων ή μέσων τιμών, σε μια μεγάλη ποικιλία μεγεθών όπως: τάση, ένταση, συχνότητα, φαινομένη, άεργη και ενεργή ισχύ και ενέργεια, συνφ, συντελεστή ισχύος, THD κλπ.

Οι μετρητές επικοινωνούν ενσύρματα ή ασύρματα, μέσω ποικιλίας πρωτοκόλλων (RS-485, MODBUS /RTU κλπ).

Ανάλογα με την εγκατάσταση, προσφέρεται και εξειδικευμένο λογισμικό το οποίο μπορεί να παρακολουθεί όλο το 24ωρο τους μετρητές, να συλλέγει τα δεδομένα και τις μετρήσεις τους και να τα επεξεργάζεται, παρέχοντας στους χρήστες πολύτιμες αναφορές, συναγερμούς, ειδοποιήσεις, στατιστικά κλπ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ENERGY MANAGER

Διαρκής παρακολούθηση εγκατάστασης και μετρήσεων λογισμικού

Αξιολόγηση απόδοσης εξοπλισμού

Άμεση ενημέρωση υπερβάσεων προκαθορισμένων ορίων ή διακοπών

Εντοπισμός βλαβών

Παραγωγή και αξιολόγηση αναφορών

Προτάσεις αλλαγής ή βελτίωσης εξοπλισμού και συσκευών

Οικονομοτεχνική μελέτη προσδιορισμού ωφελειών

Εκπαίδευση προσωπικού και εργαζομένων

Διαρκής υποστήριξη και συμβουλευτική διαδικασία