Τα φωτοβολταικά πάρκα χρειάζονται  συστήματα ασφαλείας για την πρόληψη και αποτροπή καταστροφής των εγκαταστάσεων καθώς και των κλοπών του εξοπλισμού.

Στην Ελλάδα τα περισσότερα πάρκα διαθέτουν τα παρακάτω συστήματα :

Σύστημα ασφαλείας με δέσμες με το οποίο επιτυγχάνονταν η αποτροπή του εισβολέα να μπει στο χώρο του γηπέδου με ALARM και ειδοποίηση μέσω GSM, του ενδιαφερόμενου.

Σύστημα με κάμερες το οποίο κατέγραφε και σε ορισμένες περιπτώσεις μετέφερε εικόνα από το πάρκο στον ιδιοκτήτη μέσω γραμμής ADSL, 3G η Δορυφορικού Ίντερνετ.Εξετάζοντας την περίπτωση του συστήματος ασφαλείας παρατηρούσαμε πολλά προβλήματα λόγω της χρήσης χαμηλού κόστους με αποτέλεσμα οι δέσμες επηρεαζόντουσαν από ομίχλη, δυνατή βροχή κλπ.

Η εταιρία μας με μεγάλη εμπειρία στα συστήματα ασφαλείας διαθέτει συνεργασίες και προτείνει λύσεις για τα φωτοβολταϊκά που λύνει τα παραπάνω προβλήματα και εξασφαλίζει την περιουσία του επενδυτή κρατώντας το κόστος σε αρκετά χαμηλά επίπεδα.Μία λύση που  χρησιμοποιείται ευρέως σε όλη την Ευρώπη σε χώρες με σημαντικές εγκαταστάσεις φωτοβολταικών όπως Γερμανία, Ιταλία, κλπ είναι ένα σύστημα  απλό και χρησιμοποιεί μία πλαστική οπτική ίνα για την παγίδευση των φωτοβολταικών πλαισίων. Η διακριτική λεπτή οπτική ίνα περνάει από όλα τα πανελ και ένας ειδικός πίνακας διοχετεύει ορατό φως μέσα από την οπτική ίνα που το ανιχνεύουμε συνεχώς στην άκρη της για την συνέχεια του.

Σε περίπτωση που κάποιος πάει να ξηλώσει ένα πάνελ από την συστοιχία αναγκαστικά κόβει την ίνα. Δίνεται αμέσως συναγερμός για τα περαιτέρω.