Ένα φωτοβολταϊκό σύστημα, όπως και όλα τα συστήματα, χρειάζεται μία περιοδική συντήρηση για την ορθή και αδιάλειπτη λειτουργία του καθώς και την μακροζωία του, έτσι ώστε να επιτύχει το στόχο για τον οποίο έγινε η επένδυση σε αυτό.

Πολλοί υπολογίζουν πως η βρωμιά στα πάνελ, εκτός από τη μείωση της μακροζωίας του εξοπλισμού (εμφάνιση διαφόρων hot spots), ευθύνεται για ετήσια μείωση της παραγωγής και κατά συνέπεια διαφυγόντα κέρδη της τάξεως του 10 – 15%, αλλά δεν είναι το μόνο που μπορεί να δημιουργήσει μείωση στην παραγωγή σε ένα φωτοβολταϊκό σύστημα.

Εξίσου σημαντικά είναι και τα προβλήματα που παρουσιάζουν οι καλωδιώσεις του φωτοβολταϊκού συστήματος, καθώς και εκεί οι θερμοκρασίες παίζουν σημαντικό ρόλο. Για τον λόγο αυτό, ο καθαρισμός και μόνο ΔΕΝ είναι συντήρηση.

Σκοπός της Ευσταθίου και συνεργάτες είναι να διασφαλίσει με την περιοδική συντήρηση την μέγιστη δυνατή απόδοση. Αυτό επιτυγχάνεται με την ΠΡΟΛΗΨΗ και όχι με τη λύση του προβλήματος διότι ο χρόνος που θα περάσει μέχρι να διαπιστωθεί ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα κοστίζει σε παραγωγή άρα και σε χρήμα. Σε αντίθετη περίπτωση με την περιοδική συντήρηση μπορεί να διαπιστωθούν πιθανά προβλήματα και ενημερώνοντας τον πελάτη μας να τα προλάβει εγκαίρως πριν αυτά συμβούν.

Ο καθαρισμός του περιβάλλοντα χώρου και των φωτοβολταϊκών πάνελ από της πάσης φύσεως επικαθίσεις (γύρη, περιττώματα πουλιών, σκόνη, λάσπη, χιόνι, φερτές ύλες, χημικές ενώσεις, άλατα, αρμύρα) οφείλει να γίνεται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, Μάρτιο/Απρίλιο, όταν έχουν περάσει οι βροχές, και Αύγουστο/Σεπτέμβριο, στο τέλος του καλοκαιριού. Παράλληλα πραγματοποιείται και η θερμογράφηση όλου του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, έτσι ώστε να εντοπιστούν εγκαίρως τυχόν φθαρμένα υλικά.

Συγκεκριμένα, η Ευσταθίου και Συνεργάτες, έχοντας ήδη αναλάβει τη συντήρηση μεγάλων φωτοβολταϊκών μονάδων, σας προσφέρει:

  Οπτικό έλεγχο και φωτογράφηση της εγκατάστασης πριν και μετά την κάθε συντήρηση

  Έλεγχο όλων των συσφίξεων με δυναμόκλειδο σε βάσεις, φωτοβολταϊκά πλαίσια και πίνακες κλπ.

  Καθαρισμό του εξοπλισμού και του περιβάλλοντα χώρου

  Θερμογράφηση του εξοπλισμού και των καλωδιώσεων με θερμοκάμερα για τον εντοπισμό προβλημάτων

  Αλλαγή, όποτε εντοπισθούν, τυχόν φθαρμένων υλικών, με χρέωση μόνο των υλικών και τη μεταφορά αυτών

  Μετρήσεις αντίστασης μόνωσης καλωδίων

  Μετρήσεις αντικεραυνικής προστασίας και γειώσεων

  Συντήρηση του υποσταθμού

Μην ξεχνάτε, η πρόληψη είναι η καλύτερη αντιμετώπιση των μελλοντικών σας προβλημάτων.