Τα Φ/Β πλαίσια θα πρέπει να είναι όλα της ίδιας ονομαστικής ισχύος και να έχουν όλα ακριβώς τις ίδιες γεωμετρικές διαστάσεις. Τα Φ/Β πλαίσια, πολυκρυσταλλικά ή μονοκρυσταλλικά, θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές πιστοποιημένες από αναγνωρισμένο φορέα (ή αντίστοιχες):

    Mechanical stability – IEC 61215 and type approval for crystalline silicon terrestrial photovoltaic (PV) modules [1993-04]
    Electrical TUV Spec TZE 2.572.09 “Safety class II test on Photovoltaic (PV) Modules’’ ή αντίστοιχο.

Τα Φ/Β Πλαίσια θα πρέπει ακόμη να διαθέτουν «Declaration of conformity CE» του κατασκευαστή σύμφωνα με την 2004/108/EC (ή 93/97/EC ή 89/336/EC), «Electromagnetic compatibility directive» και την 2006/95/EC (ή 93/68/EC ή 73/23/EC) «Low voltage directive». Η ύπαρξη από τον κατασκευαστή διόδων παράκαμψης (by-pass diodes) είναι απαραίτητη.

Κατά την παράδοσή τους, ή πριν από αυτή, τα Φ/Β Πλαίσια θα πρέπει συνοδεύονται από Flash Reports όπου θα αναγράφεται η «Flashed Ισχύς» τους όπως θα μετράται για το καθένα χωριστά (σε συνδυασμό με το μοναδικό αριθμό κατασκευαστή – bar code) πριν από την έξοδό τους από το εργοστάσιο κατασκευής τους.

Τέλος τα Φ/Β πλαίσια θα πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστο τις παρακάτω εγγυήσεις:

5ετής εγγύηση προϊόντος
   
Εγγύηση ισχύος: 10 έτη χρήσης στο 90% της ονομαστικής ισχύος, 25 έτη χρήσης στο 80% της ονομαστικής ισχύος

Η εγκατάσταση των πλαισίων γίνεται εφόσον ληφθεί υπόψη το Flash Report και γίνει διαλογή των πλαισίων και ο διαμοιρασμός αυτών σε στοιχειοσειρές (string). Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια κατά την εγκατάσταση τους αλφαδιάζονται και είναι παράλληλα το ένα με το άλλο.
Στηρίζονται στις βάσεις με ειδικά στηρίγματα όπου η σύσφιξη τους ελέγχεται με δυναμόκλειδο έτσι ώστε να μην έχουμε ούτε μεγάλη καταπόνηση στο στήριγμα και στο πλαίσιο αλλά και να διασφαλίσουμε βάσει του κατασκευαστή και των διεθνών προτύπων ότι έχουμε στερεώσει ορθά το εκάστοτε πλαίσιο.

 Προδιαγραφές και εγκατάσταση

Οι βάσεις στήριξης παίζουν το δικό τους σημαντικό ρόλο σε κάθε εγκατάσταση καθώς υποστηρίζουν τα φωτοβολταϊκά πλαίσια σε όλων των ειδών τις καιρικές συνθήκες. Xρησιμοποιούνται για τη στερέωση των φωτοβολταϊκών πλαισίων σε οποιοδήποτε τύπο εγκατάστασης (στέγη, ταράτσα, φωτοβολταϊκό πάρκο κτλ.) και είναι ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς αναλαμβάνουν το δύσκολο έργο της σωστής συγκράτησης των πλαισίων σε βάθος 25ετίας (δηλαδή εν μέρει είναι υπεύθυνα για την αδιάλειπτη απόδοση της επένδυσής μας). 

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους

Οι σταθερές βάσεις στήριξης των φωτοβολταϊκών πλαισίων (πάνελ) κατασκευάζονται από αλουμίνιο, από γαλβανισμένο χάλυβα ή από συνδυασμό των παραπάνω υλικών. Οι περισσότερες εταιρείες που ασχολούνται με το συγκεκριμένο τομέα ακολουθούν συγκεκριμένα πρότυπα κατασκευής, καθώς τα προϊόντα θα πρέπει να πληρούν κριτήρια που σχετίζονται με την αντοχή τους στις καιρικές συνθήκες. Για παράδειγμα, σε ένα νησί των Κυκλάδων όπου επικρατούν κατά βάση ισχυροί άνεμοι σε όλη τη διάρκεια του έτους, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, ώστε η βάση να μπορεί να ανταπεξέρχεται στις συγκεκριμένες συνθήκες. Αντίστοιχα, σε περιοχές όπου έχουμε συχνές και πυκνές χιονοπτώσεις, οι βάσεις θα πρέπει να αντέχουν σε μεγάλο βάρος. Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι, στην περίπτωση φ/β εγκαταστάσεων σε κτίρια (οικιακά και μη), υπάρχει ειδική μέριμνα ώστε η τοποθέτηση των βάσεων να μην επηρεάζει αρνητικά τη στατικότητα και τη θερμομόνωση της κατασκευής.

Εγγυήσεις

Όπως συμβαίνει με όλα τα τμήματα της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, έτσι και για τις βάσεις στήριξης δίνονται οι απαραίτητες εγγυήσεις καλής λειτουργίας. Το διάστημα που δίνεται εξαρτάται από τον κατασκευαστή που έχετε επιλέξει και μπορεί να φτάσει έως και 25 έτη. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι αν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα που επηρεάζει αρνητικά την απόδοση της εγκατάστασης, τότε η εταιρεία προχωρά σε άμεση αντικατάσταση.

Οι βάσεις στήριξης των φωτοβολταϊκών πλαισίων χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τις σταθερές και τις κινούμενες (Trackers).

Σταθερές Βάσεις

Όπως είναι φυσικό, οι σταθερές βάσεις τοποθετούνται με συγκεκριμένη κλίση και προσανατολισμό, κάτι το οποίο προκύπτει μετά από αναλυτική μελέτη της εταιρείας που αναλαμβάνει την εγκατάσταση (εξαρτάται από τον προσανατολισμό της κατοικίας ή τη θέση του αγροτεμαχίου αν πρόκειται για πάρκο, την περιοχή, το είδος της στέγης κτλ.). Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες σταθερές βάσεις που μας επιτρέπουν να αλλάζουμε την κλίση τους, ανάλογα με την εποχή (χειροκίνητα). Σε γενικές γραμμές, οι σταθερές βάσεις αποτελούν τον απλούστερο και οικονομικότερο τρόπο έδρασης φ/β πάνελ. Επειδή οι ακτίνες του ηλίου θα πρέπει να προσπίπτουν κάθετα στην επιφάνεια των πάνελ κατά το μεσημέρι, οι βάσεις κατασκευάζονται, έτσι ώστε να επιτρέπουν την τοποθέτηση των πάνελ σε σταθερή κλίση (στις 30 μοίρες περίπου). Η κλίση αυτή θεωρείται ως μία ικανοποιητική μέση τιμή για τα ελληνικά δεδομένα (η ιδανική κλίση είναι αρκετά μικρότερη κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και αρκετά μεγαλύτερη κατά τους χειμερινούς μήνες). Οι σταθερές βάσεις κατασκευάζονται συνήθως από αλουμίνιο ή χάλυβα γαλβανισμένο εν θερμώ και μετά από τεχνική μελέτη, ώστε να διαπιστωθεί η στατική τους επάρκεια και η αντοχή τους σε ανεμοπιέσεις ή φορτία χιονιού.

Κινούμενες Βάσεις

Οι Trackers είναι περιστρεφόμενες βάσεις πάνω στις οποίες τοποθετούνται τα panels, οι οποίες παρακολουθούν την πορεία του ηλίου, φροντίζοντας να έχουν πάντα τέτοια κλίση και προσανατολισμό, ώστε οι ακτίνες του ηλίου να προσπίπτουν κάθετα πάνω στην επιφάνεια των φ/β πλαισίων και ως εκ τούτου, να επιτυγχάνεται η μέγιστη απόδοσή τους. Όσον αφορά στην κατηγοριοποίηση τους, συναντούμε δύο είδη, τους μονοαξονικούς και τους διαξονικούς:

Μονοαξονικοί trackers είναι αυτοί που περιστρέφονται γύρω από τον κάθετο άξονα, κρατώντας σταθερή κλίση ως προς το οριζόντιο επίπεδο, παρακολουθώντας την πορεία του ηλίου από την ανατολή μέχρι και την δύση του.  

Διαξονικοί trackers είναι αυτοί που περιστρέφονται γύρω και από τους δύο άξονες (κάθετο και οριζόντιο). Καθημερινά και κατά τη διάρκεια της ημέρας μεταβάλλεται η κλίση τους ως προς το οριζόντιο επίπεδο και ταυτόχρονα παρακολουθούν την πορεία του ηλίου από την ανατολή μέχρι και τη δύση του. 

Σε στέγη

Αφαιρούνται ορισμένα κεραμίδια ώστε να καταστούν ορατές οι θέσεις των δοκαριών. Στη συνέχεια, τοποθετούνται τα ειδικά ανοξείδωτα αγκύρια και επανατοποθετούνται τα κεραμίδια χωρίς να μεταβληθεί καθόλου η στεγανότητα της σκεπής.

Μετέπειτα, πάνω στα αγκύρια συνδέονται προφίλ αλουμινίου πάνω στα οποία θα τοποθετηθούν τα φωτοβολταϊκά πλαίσια. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα στερέωσης με βιδοστρίφωνα, όπου τοποθετούνται ειδικά τεμάχια που στερεώνονται στην πλάκα ή τα δοκάρια στήριξης τρυπώντας τα κεραμίδια. Πάνω σε αυτά τα ειδικά τεμάχια, τοποθετούνται οι βάσεις στήριξης όπου στερεώνονται τα πάνελ.

Όσον αφορά στις βιομηχανικές στέγες, οι βάσεις στήριξης μπορούν να δεθούν στο πάνελ οροφής με αυτοδιάτρητες βίδες ή στερεώνονται πάνω στις δοκούς της οροφής.

Σε Ταράτσα

Αρχικά, γίνεται η χάραξη των σημείων που θα τοποθετηθούν οι βάσεις των φωτοβολταϊκών. Μετέπειτα ανοίγονται οι ανάλογες οπές στα σημεία που επιλέχθηκαν.

Ακολουθεί ο καθαρισμός των οπών και έγχυση υλικού στερέωσης με μονωτικές ιδιότητες (συνήθως ρητίνη) και τοποθετούνται ανοξείδωτες ντίζες με συγκεκριμένο τρόπο (βιδωτά), ώστε να μη δημιουργηθούν κενά ανάμεσα στο σπείρωμα της ντίζας και τη ρητίνη (όλο το μείγμα θα πρέπει να στεγνώσει πλήρως).

Επίσης, υπάρχει και η δυνατότητα συγκράτησης με αντίβαρα χωρίς διάτρηση της πλάκας, κάτι που απαιτεί ειδική στατική μελέτη για το επιπλέον βάρος.

Σε Φ/Β Πάρκα

Οι βάσεις τοποθετούνται επί του εδάφους είτε με σκυροδέτηση είτε απευθείας με εδαφόμπηξη.

Η σκυροδέτηση των βάσεων γίνεται συνήθως σε δοκάρι (κάτι σαν δοκός από μπετόν σε όλη τη σειρά των βάσεων) από οπλισμένο σκυρόδεμα, είτε σε πέλματα από σκυρόδεμα τοποθετημένα κατάλληλα, ώστε να επιτρέπουν το βίδωμα των υποδοχών των βάσεων.

Συνήθως, η εδαφόμπηξη γίνεται σε βάθος από 0,5 έως 1,5 μέτρα, όπου τοποθετούνται πάσσαλοι, πάνω στους οποίους εδράζεται η βάση.Η Ευσταθίου και συνεργάτες διαθέτοντας τόσο την τεχνική όσο και τη θεωρητική κατάρτιση όλων των παραπάνω διασφαλίζουν ότι η εγκατάσταση των βάσεων γίνεται σύμφωνα με όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές που απαιτούνται με σκοπό την ασφάλεια και τη μέγιστη αποδοτικότητα της επένδυσής σας. Επίσης διαθέτει όλον τον απαιτούμενο εξοπλισμό όχι μόνο για να εγκαταστήσει αλλά και για να πραγματοποιήσει τους απαραίτητους ελέγχους μετά το πέρας της εγκατάστασης.