Φωτοβολταϊκά Πάρκα

Το Φωτοβολταϊκό Πάρκο είναι μια επένδυση που για να είναι αποδοτική πρέπει να λειτουργεί απρόσκοπτα κάθε μέρα για τουλάχιστον 25 χρόνια.

Αυτό από μόνο του δηλώνει πόσο σημαντική είναι η αρχική εγκατάσταση.
Η προσεκτική, με λεπτομέρεια και με τεχνογνωσία εγκατάσταση βάσεων, γεννητριών, αντιστοφέων, καλωδιώσεων και λοιπού εξοπλισμού είναι ο μοναδικός τρόπος να εξασφαλιστεί η συνεχής λειτουργία και απόδοση ενός πάρκου – σε συνδυασμό πάντα με την απαραίτητη συντήρηση.

Ένας επίσης κρίσιμος παράγοντας είναι η γρήγορη κατασκευή ώστε να βελτιστοποιηθεί το οικονομικό όφελος ή να μην χαθούν προθεσμίες.
Στην Ευσταθίου και συνεργάτες έχουμε την δυνατότητα να αναπτύξουμε σε μικρό χρονικό διάστημα μεγάλο συνεργείο έμπειρων τεχνικών και να εγγυηθούμε την άριστη εγκατάσταση στον συμφωνημένο χρόνο.