Στην Ευσταθίου και συνεργάτες πιστεύουμε στην κοινωνική αλληλεγγύη και στην ανθρώπινη ενότητα.

Υποστηρίζουμε και συμμετέχουμε στο έργο της «Συλλογικής Πορεία Αγάπης»

http://www.poreiaagapis.gr

Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΑΠΗΣ είναι μη κερδοσκοπική Αστική Εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται από το 1998, στον χώρο της βοήθειας των ανθρώπων, κάθε ηλικίας, που πλήττονται από την αρρώστια, την εγκατάλειψη και την φτώχεια, οπουδήποτε πάνω στη Γη, προκειμένου αυτοί να ανακτήσουν την αυτάρκειά, την αξιοπρέπεια και την εμπιστοσύνη τους στον άνθρωπο

Τα προγράμματα της Σ.Π.Α είναι:

  • Μανδύας:  Το πρόγραμμα αυτό δραστηριοποιείται από το 1998 στη συλλογή και συσκευασία, ειδών ένδυσης για όλες τις ηλικίες, οικιακού εξοπλισμού,  παιχνιδιών, γραφικής ύλης κ.λπ., αποστέλλοντάς τα όπου υπάρχουν πραγματικές ανάγκες, όπως σε ορφανοτροφεία, γηροκομεία, σε περιπτώσεις φυσικών  καταστροφών κ.α.
  • Μπακάλικο: Το «Μπακάλικο» συγκεντρώνει τρόφιμα, κυρίως από προσφορές των εθελοντών της, και στην συνέχεια τα μοιράζει σε οικογένειες που διαπιστωμένα έχουν ανάγκη υποστήριξης σε διατροφικά αγαθά. Το πρόγραμμα αυτό δραστηριοποιείται, στην παρούσα φάση, κυρίως στην περιοχή της Αττικής.
  • Ορφέας: Στόχος του προγράμματος αυτού είναι η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και η υποστήριξη ορφανών, εγκαταλελειμμένων παιδιών, ατόμων με ειδικές ανάγκες και απόρων ηλικιωμένων. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται τόσο σε ιδρύματα όσο και σε φτωχικές περιοχές και χωριά αλλά και σε μεμονωμένες περιπτώσεις - κυρίως στην Βουλγαρία και στην Ελλάδα - και σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση
  • Φλόγα Καρδιάς:  Το πρόγραμμα αυτό αφορά στην δωρεάν μετάδοση της ιατρικής γνώσης, εμπειρίας και τεχνολογίας, από έμπειρους εθελοντές, σε χώρες και τόπους όπου διαπιστώνονται σοβαρές ελλείψεις σε θέματα υγείας και περίθαλψης. Επίσης συμβάλλει στην κάλυψη ιατροφαρμακευτικών αναγκών απόρων, ανέργων, ορφανών σε ατομική και συλλογική βάση. Η 'Φλόγα Καρδιάς' στελεχώνεται από γιατρούς, οδοντιάτρους, φαρμακοποιούς και εθελοντές που υποστηρίζουν της δραστηριότητα της.

Για την υποστήριξη των παραπάνω προγραμμάτων κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα διοργανώνεται Bazaar σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Σόφια.

Επισκεφθείτε συχνά την ιστοσελίδα μας για περισσότερα νέα.