Η Εταιρεία μας

Η «Ευσταθίου και Συνεργάτες», είναι τεχνική εταιρεία με αντικείμενο την κατασκευή Ηλεκτρικών και Μηχανολογικών υποδομών  - εγκαταστάσεων σε κτίρια και σταθμούς παραγωγής ενέργειας.

Με γνώμονα την ανταμοιβή της εμπιστοσύνης των πελατών μας, έχουμε στόχο την παράδοση άρτιων κατασκευών. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού συνεργαζόμαστε με έμπειρους τεχνικούς, αξιόπιστους και συνεργάσιμους μηχανικούς, ενώ χρησιμοποιούμε μόνο ποιοτικά και πιστοποιημένα υλικά.

Έχουμε την τεχνογνωσία, την εμπειρία και είμαστε πάντα δίπλα στους συντελεστές του έργου ώστε να συμβάλλουμε στην ομαλή ροή και εξέλιξη αυτού.  Αξιοπιστία, είναι η λέξη που θέλουμε και έχουμε πετύχει να χαρακτηρίζει την εταιρεία και όλους όσους εργάζονται σε αυτήν.

Το όραμά μας

Όραμα μας είναι σε κάθε έργο, να υπερβαίνουμε τις προσδοκίες των πελατών μας και να δημιουργούμε μακρόχρονες και αμοιβαία επωφελείς συνεργασίες μαζί τους.

Την Ευσταθίου & Συνεργάτες, πλαισιώνουν στελέχη με εκπαίδευση και μεγάλη εμπειρία στην μελέτη και κατασκευή τηλεπικοινωνιακών υποδομών. Αναλαμβάνουμε εγκαταστάσεις δομημένης καλωδίωσης, εγκατάσταση, τερματισμό και πιστοποίηση οπτικών ινών, κατασκευή data centers. Προτείνουμε λύσεις power over Ethernet, IP, διαχείρισης καλωδιακών συστημάτων κλπ. Καθώς διαθέτουμε πανελλαδικό δίκτυο πιστοποιημένων υπεργολάβων, έχουμε την δυνατότητα ανάληψης έργων με μεγάλη διασπορά και υλοποίησης σε σφιχτά χρονοδιαγράμματα.Το Φωτοβολταϊκό Πάρκο είναι μια επένδυση η οποία για να θεωρηθεί αποδοτική θα πρέπει να λειτουργεί απρόσκοπτα κάθε μέρα για τουλάχιστον 25 χρόνια.
Αυτό από μόνο του δηλώνει πόσο σημαντικός είναι ο σωστός σχεδιασμός και η αρχική εγκατάσταση.
Η προσεκτική, με λεπτομέρεια και με τεχνογνωσία εγκατάσταση βάσεων, γεννητριών, αντιστοφέων, καλωδιώσεων και λοιπού εξοπλισμού είναι ο μοναδικός τρόπος να εξασφαλιστεί η συνεχής λειτουργία και απόδοση ενός πάρκου – σε συνδυασμό πάντα με την απαραίτητη συντήρηση.

Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση σε ένα σύγχρονο εμπορικό,  βιομηχανικό κτίριο ή κατοικία, είναι ιδιαίτερα περίπλοκη με πολλές ιδιαιτερότητες. Συχνά η περιπλοκότητα και η ιδιαιτερότητα της κατασκευής των καλωδιώσεων όλων των παραπάνω συστημάτων υποβαθμίζεται και το κριτήριο για την επιλογή του εγκαταστάτη είναι μόνο το οικονομικό τίμημα. Παράλληλα, ατυχώς, συνεργεία με μικρή εμπειρία, χωρίς υποδομή και τεχνογνωσία «εύκολα» αναλαμβάνουν τις εγκαταστάσεις που αδυνατούν στο τέλος να ολοκληρώσουν...Κάτοχοι ή διαχειριστές κτιρίων (κατοικίες, γραφεία, εμπορικά ή βιομηχανικά ακίνητα, αποθήκες κλπ) αναζητούν λύσεις μείωσης κόστους και κατ επέκταση μείωση των δαπανών της ενέργειας. (Η ενέργεια αντιπροσωπεύει περίπου το 40% των συνολικών δαπανών ενός κτιρίου). Η εταιρία μας προσφέρει μια σειρά ολοκληρωμένων λύσεων εξοικονόμησης ενέργειας, επιτυγχάνοντας ποσοστά εξοικονόμησης από 5 έως και 50%. Οι λύσεις μας βασίζονται στην εγκατάσταση ελεγκτικών - καταγραφικών μηχανισμών κατανάλωσης, την επεξεργασία των αποτελεσμάτων και την εφαρμογή μέτρων.Στην Ευσταθίου και Συνεργάτες αναλαμβάνουμε την υλοποίηση μηχανολογικών εγκαταστάσεων και συγκεκριμένα εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευσης, κλιματισμού, αερισμού και πυρόσβεσης. Τα έργα μας διακρίνουν η ποιοτική εκτέλεση, η συμμόρφωση με τις διεθνής και τοπικές προδιαγραφές, η παράδοση με το «κλειδί στο χέρι» Για την υλοποίηση των έργων μας χρησιμοποιούμε προσεκτικά επιλεγμένα υλικά γνωστών κατασκευαστών ενώ τα συνεργεία μας έχουν εμπειρία μεγάλου αριθμού εγκαταστάσεων. Έχουμε την δυνατότητα εκτέλεσης έργων Πανελλαδικά.Στα πλαίσια υλοποίησης ολοκληρωμένων έργων, η εταιρία μας έχει την δυνατότητα ανάληψης οικοδομικών έργων μικρότερης κλίμακας. Σε αυτά τα πλαίσια αναλαμβάνουμε διαμόρφωση χώρων με ξηρή δόμηση, ψευδοροφές, υπερυψωμένα δάπεδα, χρωματισμούς, ξυλουργικές εργασίες – κατασκευές. Στη μακρά πορεία μας στο χώρο των κατασκευών, έχουμε τη δυνατότητα να σας προτείνουμε αρχιτεκτονικές λύσεις σε συνεργασία με πολύ έμπειρους μηχανικούς του χώρου. Επικοινωνήστε και μιλήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες.